بالاخره صیانت یا سیاه نت
یادداشت ها

بالاخره صیانت یا سیاه نت

منتشر شده در

مدتی میشه که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی یه موضوع پرببینده شده. مطمئن هم هستم شما هم در این مورد شنیدید. با قطعیت میشه گفت وقتی خبری از ایجاد تغییر خصوصا در مورد اینترنت میشه خیلی ها واکنش نشون میدن. امروز میخوام یادداشت در این باره باشه.